Energideklaration i Malmö – din guide till ett energismart hem

22 januari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Att bo i en energieffektiv bostad är viktigare än någonsin. Inte bara för att spara på utgifterna för värme och elektricitet, utan också för att minska vår påverkan på miljön. I Malmö, en stad som är känd för sitt hållbarhetsarbete, har energideklarationen blivit ett verktyg för att främja energieffektivisering i byggnader. I denna artikel kommer vi att gå igenom vad en energideklaration innebär, varför den är viktig i Malmö och hur du som fastighetsägare kan gå tillväga för att få din fastighet energideklarerad.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration är ett dokument som ger en officiell bedömning av en byggnads energiprestanda. Syftet med deklarationen är att ge fastighetsägare och potentiella köpare eller hyresgäster en klar bild av hur mycket energi en byggnad förväntas förbruka. Den innehåller information om byggnadens energianvändning, såsom uppvärmning, varmvattenproduktion och i vissa fall även byggnadens klimatskal. Energiutlåtandet bygger på en skala från A till G, där A representerar den mest energieffektiva byggnaden och G den minst effektiva. Energiexperter genomför en noggrann undersökning av fastigheten för att samla in data som krävs för att kunna utfärda en energideklaration.

energideklaration i Malmö

Varför är energideklarationer viktiga i Malmö?

Malmö är en stad med en stark ambition att vara föregångare i hållbarhetsfrågor. Staden har målet att bli klimatneutral till 2030 och arbetar aktivt för att minska energiförbrukningen i byggnader. Energideklarationen är ett centralt verktyg i denna strävan, eftersom den ger insikt i hur olika byggnader presterar energimässigt och identifierar potentiella förbättringar. Dessutom är energideklarationer lagstadgade i Sverige sedan 2006. För ägare av fastigheter i Malmö innebär det en skyldighet att se till att deklarationen är aktuell om byggnaden säljs eller om en ny hyresgäst flyttar in. Att inte följa lagen kan resultera i sanktioner. Men det handlar inte bara om att uppfylla lagkrav en energideklaration kan också öka fastighetens värde och attraktivitet på marknaden.

Processen vid energideklaration

Att få en energideklaration i Malmö utförd är en flerstegsprocess. Den första delen innefattar en förberedelse där du som fastighetsägare sammanställer nödvändig information om din fastighet. Detta inkluderar byggnadsritningar, uppgifter om installerade uppvärmningssystem och tidigare energiförbrukningsdata. När du har sammanställt denna information väljer du en certifierad energiexpert som utför själva inspektionen av fastigheten. Under inspektionen tittar experten på faktorer som isolering, fönster, värmesystem och användning av förnybar energi. Med denna data beräknar experten fastighetens energiprestanda och utfärdar energideklarationen.

Välj rätt partner för din energideklaration

Det finns flera aktörer som erbjuder tjänster för energideklaration i Malmö. Det är viktigt att välja en partner som inte bara har rätt certifieringar utan också djup förståelse för lokala förhållanden och krav. En professionell partner kan inte bara genomföra energideklarationen men också ge råd om hur du kan förbättra din fastighets energieffektivitet. Att utföra en energideklaration är ett viktigt steg för att inte bara efterleva svensk lagstiftning utan även bidra till Malmös övergripande mål att främja hållbarhet och energieffektivitet. Det är ett steg mot en grönare och mer hållbar framtid, inte bara för staden utan även för planeten som helhet. Med rätt partner kan du säkerställa att din fastighet inte bara är energieffektiv, utan också attraktiv på fastighetsmarknaden.

Fler nyheter